Kterého dodavatele elektrické energie

Posted in Nezařazené on Září 5th, 2011 by admin – Be the first to comment

Platby za elektrickou energii tvoří zcela jistě dosti velkou položku ve výdajích každé domácnosti. Proto vždy když se objeví ve sdělovacích prostředcích zpráva o zdražování elektrické energie, určitě nikoho nepotěší.

Na českém trhu působí několik dodavatelů elektrické energie, vyvstává však otázka kterého dodavatele oslovit, protože mají rozdílné cenové podmínky, a to ať už se jedná o cenu samotné elektřiny, nebo měsíční poplatky.

Seznam dodavatelů mající licenci pro obchod s elektřinou jsou v seznamu na webových stránkách Energetického regulačního úřadu, ten je pravidelně aktualizován. Úkolem těchto stránek je poskytnout spotřebitelům informace nejen o poskytovatelích, ale i cenách elektřiny i plynu.

V současné době na českém trhu působí několik desítek dodavatelů elektrické energie. Porovnáním cen jednotlivých poskytovatelů se můžete rozhodnout z kterým  z nich podepíšete novou smlouvu o dodávce elektřiny.

Změna dodavatele je proces jednoduchý, ale před tímto aktem doporučujeme řádně si prostudovat a porovnat ceny energií, aby se vám změna opravdu vyplatila.

Ceny elektřiny

Posted in Nezařazené on Srpen 5th, 2011 by admin – Be the first to comment

Cena elektřiny se skládá ze dvou položek, a to z regulované a neregulované. V regulované částce je zahrnuta cena za distribuci energie, dále pak systémové služby, popřípadě činnost operátora trhu, také je zde zahrnut příspěvek na podporu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, dále pak to jsou daně, a sice daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty. Regulovaná položka je téměř všude stejná, výši koriguje Energetický regulační úřad.  Z celkové částky, kterou zaplatíte za elektřinu, tvoří regulovaná část méně než polovinu konečné ceny.

Druhou, neregulovanou položku u ceny elektřiny můžete ovlivnit, je to totiž platba za vlastní, tzv. silovou elektřinu. Neregulovaná položka je ovlivněna trhem a určují ji také i sami dodavatelé. Silová elektřina je tvořena dvěma částkami, ta první je pevná cena za elektřinu za jeden měsíc, ta se liší především mezi produktovými a distribučními řadami. Druhou část tvoří cena za odebranou megawatthodinu, ta se ještě u vybraných produktů dělí na vysoký a nízký tarif, na oba tarify má nárok většina domácnosti

Srovnání cen plynu

Posted in Nezařazené on Červenec 5th, 2011 by admin – Be the first to comment

Máte dojem, že platíte stále více a více za plyn? Pokusíme se vám poradit jak tuto situaci řešit a pomoci tak rodinnému rozpočtu. Protože telefonicky by to bylo velmi zdlouhavé, máme pro vás daleko jednodušší způsob. Bude vám stačit jen počítač a připojení na internet, na příslušných webových stránkách si můžete online porovnat ceny plynu od jednotlivých dodavatelů.  Na základě tohoto zjištění pak máte možnost vybrat si dodavatele, jehož nabídka bude pro vás nejpřijatelnější.

Webových stránek, na kterých si můžete porovnat ceny plynu je hned několik, záleží jen na vás, kterou z nich si vyberete. Návod na postup pro srovnání cen plynu je vždy uveden. Postačí vám jen poslední faktura za plyn, vyplníte potřebné údaje a porovnáte nabídky jednotlivých poskytovatelů plynu.

Na základě porovnání cen plynu vám již nic nebrání v tom, abyste změnili dodavatele plynu, a to bez dlouhého papírování a dalších administrativních náležitostí. Změna dodavatele plynu je velmi jednoduchá, vy podepíšete jen smlouvu s novým poskytovatelem, o vše ostatní se pak postará nový poskytovatel.

Solární energie

Posted in Nezařazené on Červen 5th, 2011 by admin – Be the first to comment

Solární energie je vlastně sluneční záření a je to téměř všechna energie, kterou najdete na Zemi a je využívána. Solární energie vzniká jadernou přeměnou v nitru Slunce a vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci bude až za několik miliard let, je tato energie řazena mezi tzv. obnovitelné zdroje.

K výhodám solární energie zcela jistě patří nevyčerpatelnost zdroje, minimální ekologická zátěž pro životní prostředí, energie ze sluneční energie může nahradit v průměru 20 – 50 % potřeby tepla pro vytápění a 50 – 70 % potřeby tepla pro ohřev vody, ekonomická dostupnost, atd.

Nevýhodou solární energie je bohužel sledovanost získané energie pro pozdější využití, kolísání slunečního záření v průběhu roku, z tohoto důvodu je nutné používat doplňkový zdroj energie.

Solární energii lze využít v mnoha směrech, jsou to např. termické solární systémy, které slouží k vytápění domu, popřípadě k ohřevu vody v bazénech. Fotovoltaické systémy dokážou zajistit energii pro provoz celých objektů.

Obnovitelné zdroje energie

Posted in Nezařazené on Květen 5th, 2011 by admin – Be the first to comment

Obnovitelné zdroje energie je označení některých vybraných forem energie. Obnovitelné zdroje energie jsou čerpány z větrné, vodní, geomentální energie, dále pak ze slunečního záření, z biomasy i z energie přílivu, apod.

Obnovitelné zdroje energie jsou velmi důležité hned z několika důvodů, a sice zmenšením emisí kysličníku uhličitého do atmosféry, předpokládá se, že obnovitelné zdroje se stanou ekonomicky konkurenční ke konvekčním zdrojům energie do budoucna, pomáhají ke zlepšování bezpečnosti doručování energie, čímž dochází ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin i elektřiny, zvětšením podílů obnovitelných zdrojů se zvyšuje energetické zachování systému.

V České republice mezi hlavními obnovitelnými zdroji jsou vodní elektrárny, které slouží jako doplňkový zdroj k jaderným nebo tepelným elektrárnám. Biomasa má organický původ, většinou se jedná o dřevo, popřípadě zemědělské zbytky nebo energetické plodiny. Pro větrné elektrárny bohužel v České republice nejsou příliš vhodné přírodní ani společenské podmínky. Geomentální energie a energie z přílivu se bohužel u nás nevyužívá. V poslední době je hojně využívaná energie ze slunečního záření – solární elektrárny.